Naše usluge

Projektovanje saobraćajne infrastrukture

 • Državne/Regionalne/Gradske saobraćajnice
 • Autoceste
 • Željeznička infrastruktura

Projektovanje objekata na saobraćajnicama

 • Mostovi
 • Vijadukti
 • Tuneli
 • Petlje
 • Natputnjaci i potputnjaci
 • Revijzija projektne dokumentacije

Geotehničko inženjerstvo

 • Geotehnički projekti
 • Istražni radovi za izradu Inženjerskogeoloških elaborata
 • Inženjerskogeološki elaborati
 • Izrada Hidrogeoloških studija

Stručni nadzor

 • Stručni nadzor izgradnje saobraćajnica i objekata na saobraćajnicama

Konsultantske usluge

 • Konsultantske usluge pri projektovanju i izvođenju konstrukcija
 • Tehničko savjetovanje investitora
 • Izrada tehničke dokmentacije i naučno istraživački radovi

© 2014 Design&QC. Sva prava zadržana. Design & development: triptih