Naši projekti

Design&QC je trenutno angažovan na realizaciji slijedećih projekata: izrada projektne dokumentacije na izgradnji koridora Vc, izrada projektne dokumentacije na sanaciji klizišta i odrona na magistralnim cestama putne mreže BiH, izrada projektne dokumentacije nekoliko mostova i raskrsnica na nivou kantonalnih direkcija za puteve, izvođenje istražnih bušenja za potrebe izrade IG Elaborata, tekući poslovi sa nizom drugih projekata manjeg obima...

© 2014 Design&QC. Sva prava zadržana. Design & development: triptih