Politika kvaliteta

Politika kvaliteta društva Design&QC je zasnovana na savremeno tržišno orijentisanim principima, sa ciljem zadovoljavanja zahtjeva, potreba i očekivanja kupaca naših usluga u oblastima saobraćajne infrastrukture , objekata na saobrćajnicama, geotehničkog inženjerstva, stručno-tehničkog nadzora i ostalih srodnih usluga...

Da bi se ovo realizovalo potrebno je:

  • Neprekidno razvijati društvo sa namjerom pozicioniranja društva kao vodećeg u svojoj oblasti
  • Ponašati se kao odgovoran član društva vodeći računa da naš održivi razvoj bude usklađen sa interesima šire zajednice
  • Radimo da bi trajalo i da naš krajnji korisnik bude zadovoljan
  • Stalno nadziranje kvalitete izvedenih radova te neprekidno poboljšavanje na osnovu dobijenih informacija sa terena
  • Biti potpuno usaglašen sa svim važećim standardima , zakonima i propisima
  • Razvijati i usvajati nove tehnologije i proizvode
  • Kontinuirano povećavanje efikasnosti i efektivnosti rada

DIREKTOR: Muris Korjenić, dipl.inž.građ.

© 2014 Design&QC. Sva prava zadržana. Design & development: triptih