Ko smo mi?

Design&QC je pravni subjekt u kojem se obavlja naučnoistraživački i visokostručni rad, projektovanje i consulting, te inženjering, istraživanje i monitoring iz oblasti građevinarstva i srodnih disciplina.

Design&QC predstavlja uspješnu kombinaciju znanja i iskustava primjenjenih kroz moderne tehnologije u oblastima istraživačkih projekata i studija, projektovanja saobraćajnica i infrastrukturnih objekata, saobraćajnica za brane i pribranska postrojenja, dimenzioniranja kolovoznih konstrukcija, ekspertiza iz oblasti građevinskih konstrukcija i saobraćajnica, konsultantskog i stručno-tehničkog nadzora sa kontrolom kvaliteta, kontrolnih ispitivanja tehnoloških faza radova pri izvođenju građevinskih objekata, geotehničkih, geomehaničkih, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških i geoloških istraživanja, okolišnih tehnologija, savremenih kompjutorskih tehnologija i revizija iz oblasti građevinarstva, geotehnike i geologije.

Design&QC raspolaže visokosofisticiranom opremom i računarskim programima za proračune i izradu programa, elaborata, studija i projekata, te terenskim mjernim instrumentarijem i priborom za provođenje istraživanja i monitoringa iz okvira djelatnosti.

Design&QC je u nepunih sedam godina postojanja uspješno realizirao više od 1000 projekata iz oblasti niskogradnje, mostova, tunela i objekata na cestama, projekata sanacije klizišta, geotehničkih elaborata i projekata, projekata vanjskog uređenja, projekata za preko 200 km sanacija, rekonstrukcija i rehabilitacija magistralnih cesta u F BiH, stručno-tehničkog nadzora na izvođenju i izgradnji autoceste na koridoru VC i ostalih građevinskih (konstrukterskih, saobraćajnih i hidrotehničkih- vodozahvatnih) objekata, tehničkih prijema građevinskih objekata i revizija.

© 2014 Design&QC. Sva prava zadržana. Design & development: triptih