• Društvo za projektovanje, konsalting,
  nadzor i kontrolu kvaliteta
  Design&QC je pravni subjekt u kojem se obavlja
  naučnoistraživački i visokostručni rad...
 • Design&QC je uspješno realizirao
  više od 1000 projekata
  projekata iz oblasti niskogradnja, mostovi, tuneli i objekti na cestama, inženjersko-geološki elaborati,
  projekti sanacije klizišta, kompletan program geotehničkih misija i geotehničkih projekata...
 • Design&QC raspolaže visokosofisticiranom
  opremom i računarskim programima
  za proračune i izradu programa, elaborata,
  studija i projekata, te terenskim mjernim...

Ko smo mi?

Design&QC je pravni subjekt u kojem se obavlja naučnoistraživački i visokostručni rad, projektovanje i consulting, te inženjering, istraživanje i monitoring iz oblasti građevinarstva i srodnih disciplina. više informacija →

Naše usluge

Usluge koje nudimo su: projektovanje saobraćajne infrastrukture, projektovanje objekata na saobraćajnicama, geotehničko inženjerstvo, stručni nadzor, konsultantske usluge više informacija →

Najnoviji projekti

Design&QC je trenutno angažovan na realizaciji slijedećih projekata: izrada projektne dokumentacije na izgradnji koridora Vc, izrada projektne dokumentacije na sanaciji klizišta i odrona na magistralnim cestama putne mreže BiH, izrada projektne dokumentacije nekoliko mostova i raskrsnica na nivou kantonalnih direkcija za puteve, izvođenje istražnih bušenja za potrebe izrade IG Elaborata, tekući poslovi sa nizom drugih projekata manjeg obima...

© 2014 Design&QC. Sva prava zadržana. Design & development: triptih